Środki z Programu Rządowego Polski Ład dla ZMiGDP

30 czerwiec 2022, 19:17 (wiek: 2 lat)

Już wkrótce, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu zyska nowe oblicze dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obiekt powiększy się o Salę Bioróżnorodności Dolin Rzecznych, zostanie zmodernizowany i doposażony w materiały dydaktyczne, a także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Ośrodku zamontowana zostanie winda, wyremontowane zostaną pomieszczenia wewnątrz Ośrodka, a otoczenie zyska nową infrastrukturę terenową. Przebudowany zostanie wjazd, budynek zostanie docieplony i wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

Prace potrwają do czerwca 2024.

Szacunkowy koszt inwestycji to 3 855 442,00 zł,

zaś dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 3 277 125,00 zł.