Trwają prace przy odnowieniu i rozbudowie przystani kajakowej w Gminie Tychowo

04 lipiec 2022, 21:23 (wiek: 1 lat) Kategoria: Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Trwają prace przy odnowieniu i rozbudowie przystani kajakowej w Gminie Tychowo w m. Osówko.

Na przystani kajakowej w Osówku zostały już wykonane fundamenty wraz elementami kotwiącymi pod nowe wiaty, zamontowane zostały wszystkie zewnętrzne ławostoły oraz ławki wokół ogniska. Teren został wyrównany i przygotowany do wykonania zejścia do rzeki w istniejącej skarpie.

W dalszej kolejności prowadzone będą prace przy montażu wiat i pozostałych elementów małej architektury: witaczy, przyrządów edukacyjnych, tablic informacyjnych, koszy na śmieci. Cały szlak po rzece Parsęcie zostanie oznakowany zgodnie z systemem znakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim.

Inwestycja jest częścią projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Dofinansowanie projektu w wysokości 4 734 247,48 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.