Park przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie.

10 sierpień 2022, 10:21 (wiek: 2 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Dobiega końca rewitalizacja parku przy ulicy Nadbrzeżnej w Karlinie.

W ramach inwestycji wykonano alejki i zamontowano elementy małej architektury, w postaci ławek i koszy na śmieci. Dojście do parku od strony ul. Koszalińskiej zostanie zapewnione poprzez schody terenowe. Wykonano nowe nasadzenia i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” dofinansowanego w 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.