Trwają prace związane z rewitalizacją parku przy ul. Parkowej w Karlinie.

22 sierpień 2022, 18:17 (wiek: 1 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Ruszyły prace związane z rewitalizacją terenów zielonych przy ul. Parkowej. Na początek prace ziemne i ciężki sprzęt. Na efekty jeszcze trzeba będzie chwilę zaczekać, ale warto ponieważ w ramach inwestycji powstaną zrewitalizowane tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Zostaną zamontowane elementy małej architektury, powstają nowe chodniki i place wypoczynkowe, pojawią się nowe nasadzenia.

Inwestycja powstaje w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” przy wsparciu finansowym w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych pochodzącym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.