Koniec prac związanych z rewitalizacją parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie.

22 sierpień 2022, 18:35 (wiek: 2 lat)

Zakończyły się prace w parku przy ul. Nadbrzeżnej. W ramach inwestycji powstały tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Zamontowano elementy małej architektury i siłownię zewnętrzną. Powstały nowe chodniki i place wypoczynkowe. Dojście do parku od strony ul. Koszalińskiej zostało zapewnione poprzez schody terenowe. Na terenie całego parku pojawiły się nowe nasadzenia.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” dofinansowanego w 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.