Prezentacja kostki promującej projekt South Baltic Manors

05 wrzesień 2022, 11:00 (wiek: 2 lat) Kategoria: South Baltic Manor

W ramach obchodów Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa odbyła się prezentacja kostki promującej projekt SOUTH BALTIC MANORS -Valorisation of manors for tourism development in rural areas od the South Baltic area Nr STHB.02.0200-DE-0140/17-00 „Dwory i pałace południowego Bałtyku - zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”, w ramach programu Interreg Va Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja(Bałtyk Południowy) 2014-2020.