Trwają prace przy budowie przystani kajakowej w Karlinie

15 wrzesień 2022, 18:09 (wiek: 2 lat) Kategoria: Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Trwają prace przy budowie przystani kajakowej w Karlinie.

Wykonane zostały już fundamenty pod nowe wiaty, oraz rozpoczęto montaż elementów wiat, pojawiły się również pierwsze ławostoły. W dalszej kolejności będą kontynuowane prace przy budowie wiat, powstaną elementy małej architektury m.in. witacze, ławostoły, ławki, przyrządy edukacyjne, tablica informacyjna, kosze na śmieci.

Przystań kajakowa zostanie wykonana jako umocnienie brzegowe w istniejącej skarpie. Do wody prowadzić będą kolejne stopnie – jeden szerszy bieg, z którego bezpośrednio na rzekę wodowane będą kajaki. Skarpa rzeki w obrębie przystani umocniona będzie materacami gabionowymi.

Inwestycja jest częścią projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Dofinansowanie projektu w wysokości 4 734 247,48 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.