Przedłużamy konkurs fotograficzny

04 październik 2022, 16:05 (wiek: 2 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Przedłużamy konkurs fotograficzny, więcej informacji: http://parseta.org.pl/index.php?id=65&tx_ttnews[tt_news]=2939&cHash=a5deb098ec93b5394c9e9a0cb07cb2cb