KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY !!!!

20 październik 2022, 17:08 (wiek: 1 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 20 października 2022 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu fotograficznego „PARK W OBIEKTYWIE” realizowanego w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, nr POIS.02.05.00-00-0125/16-00, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zgodnie z regulaminem w konkursie mogły uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat.

Komisja wyłoniła z ponad trzystu nadesłanych prac zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych: 6-9, 10-12 i 13-15.

Komisja kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu, postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

- w kategorii wiekowej 6-9:

I miejsce zajęła Eliza Redzimska
II miejsce zajęła Agata Leśniewicz
III miejsce zajął Kacper Nowik
IV miejsce zajęła Julia Rembiś

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Przemysław Białkowski
 2. Lena Głuszczak
 3. Oliwia Marcinkowska
 4. Maciej Piotrowski
 5. Natalia Bujalska
 6. Jan Szwiec

- w kategorii wiekowej 10-12:

I miejsce zajęła Zuzanna Mazurek
II miejsce zajął Krzysztof Czerwiński
III miejsce zajął Filip Żyłka
IV miejsce zajęła Zuzanna Wiśniewska

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Dawid Mazurkiewicz
 2. Julia Piotrowska
 3. Julia Sęk
 4. Adam Kropiwiec
 5. Antoni Galiński
 6. Nikodem Król

- w kategorii wiekowej 13-15:

I miejsce zajęła Maria Galińska
II miejsce zajęła Julita Hołuj
III miejsce zajął Mikołaj Świątek
IV miejsce zajął Jakub Buszka

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Kinga Kublik
 2. Adam Rembiszewski
 3. Maria Galińska
 4. Lena Brzezińska
 5. Jakub Kuk
 6. Anna Bączyńska

Nagrodami w konkursie w każdej kategorii wiekowej są :

 • za zajęcie pierwszego miejsca – tablet
 • za zajęcie drugiego miejsca – telefon komórkowy
 • za zajęcie trzeciego miejsca – smartwatch
 • za zajęcie czwartego miejsca - głośnik jbl
 • dla osób wyróżnionych – słuchawki bezprzewodowe

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani osobiście.

WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE, A ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!