Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Park w obiektywie”.

14 listopad 2022, 14:45 (wiek: 2 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyło się wręczenie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie fotograficznym „Park w obiektywie”.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, zaś jego celem była prezentacja efektów projektu w postaci parków i terenów zielonych utworzonych lub zrewitalizowanych na terenach miast gmin członkowskich ZMiGDP oraz promowanie tworzenia terenów zielonych w miastach. Komisja Konkursowa wyłoniła z ponad trzystu nadesłanych prac, zwycięzców i wyróżnionych w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat.

Nagrodami w konkursie w każdej kategorii wiekowej były:

- za zajęcie pierwszego miejsca – tablet

- za zajęcie drugiego miejsca – telefon komórkowy

- za zajęcie trzeciego miejsca – smartwatch

- za zajęcie czwartego miejsca - głośnik jbl

- dla osób wyróżnionych – słuchawki bezprzewodowe.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Konkurs zrealizowany został w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” POIS.02.05.00-00-0125/16-00.