PSZOK w Postominie

06 kwiecień 2023, 12:39 (wiek: 1 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Zakończyła się rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Postominie.

W dniu 05.04.2023 r. został przeprowadzony odbiór końcowy II etapu realizacji inwestycji w Postominie. W ramach zadania wybudowano dwie połączone ze sobą hale o konstrukcji stalowej. Hale będą służyły do magazynowania odpadów, którym będzie można nadać drugie życie. Będzie można przywozić m.in. czyste, zadbane, zdatne do użytkowania meble, lustra, zabawki, sprzęt sportowy, naczynia ceramiczne i szklane, książki, lampy, urządzenia elektryczne i elektroniczne posiadające znak bezpieczeństwa "B" i inne. W/w produkty będą magazynowane na regałach, które zostały zakupione również w ramach zadania. Wokół hal wykonano utwardzenie terenu. W ramach zadania istniejący PSZOK został doposażony w 8 szt. kontenerów na odpady.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.