Zakończenie budowy przystani kajakowych w gminie Białogard, Tychowo i Karlino

28 kwiecień 2023, 12:27 (wiek: 1 lat) Kategoria: Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Zakończyły się prace związane z budową przystani kajakowych w gminie Białogard, Tychowo i Karlino. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania „Budowę przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin: Tychowo, Białogard, Karlino”.

Przystanie kajakowe zostały wykonane jako umocnienie brzegowe w istniejącej skarpie. Do wody prowadzą betonowe stopnie, z których bezpośrednio na rzekę wodowane będą kajaki. Skarpa rzeki w obrębie przystani umocniona została materacami gabionowymi.

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy małej architektury: wiaty, witacze, ławostoły, ławki, przyrządy edukacyjne, tablica informacyjna, kosze na śmieci.

Cały szlak po rzece Parsęcie zostanie oznakowany zgodnie z systemem znakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim.

Inwestycja jest częścią projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.