Seminarium „Wrota Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

16 grudzień 2010, 00:00 (wiek: 13 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Seminarium odbędzie się w dniu 21.12.2010r. w Sali konferencyjnej Petrico Park w Krzywopłotach 7, 78-230 Karlino zgodnie z poniższym harmonogramem:

Program seminarium
Wrota Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

21.12.2010

Petrico Park, Krzywopłoty

09.00-09.15

Powitanie, informacje o projekcie Wrota Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

09.15-09.45

Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o IIP - wyzwania i korzyści dla samorządów

09.45-10.45

Uwarunkowania funkcjonowania Systemu Wrota Parsęty II w jednostkach Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

10.45-11.00

Przerwa na kawę

11.00 – 11.30

Dostępne źródła danych przestrzennych dla jednostek samorządowych – przegląd usług sieciowych.

11.30 – 12.30

Przykłady zastosowań rozwiązań typu mapserver w JST.

12.30 – 13.00

Obiad

13.00 – 14.30

Warsztaty konsultacyjne – potrzeby informacyjne z jednostkach Związku

14.30 – 15.00

Podsumowanie, dyskusja.