UWAGA ! UWAGA! KONKURSY PLASTYCZNE ROZSTRZYGNIĘTE!

25 październik 2023, 15:26 (wiek: 129 dni) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 24 października 2023 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursów plastycznych „Czysta Ziemia” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz „Powtórka z odpadów” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Konkursy plastyczne zostały zrealizowane w ramach projektu “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, nr POIS.02.02.00-00-0002/16, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2.

Spośród kilkuset przesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców i postanowiła przyznać dodatkowe wyróżniania:

Konkurs „Czysta Ziemia” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych:

I miejsce zajął Szymon Stawiszyński
II miejsce zajął Adam Kubiak
III miejsce zajęła Julia Dąbrowska

Wyróżnienia otrzymali:
1.    Maria Sędzik
2.    Lena Markowska
3.    Fabian Kuczyński
4.    Wojciech Strojnowski
5.    Dawid Skwarek
6.    Oliwia Jakimiec
7.    Antonina Karczewska
8.    Noemi Sobczak

Nagrodami w konkursie są :
- za zajęcie pierwszego miejsca – tablet
- za zajęcie drugiego miejsca – kamera sportowa
- za zajęcie trzeciego miejsca – głośnik bezprzewodowy
- osoby wyróżnione otrzymają powerbanki.

Konkurs „Powtórka z odpadów” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych:

I miejsce zajął Jakub Rapita
II miejsce zajęła Dominika Ciesielska
III miejsce zajęła Amelia Materko

Wyróżnienia otrzymali:
1.    Lena Szrajber
2.    Natan Buława
3.    Piotr Skrzyński
4.    Miłosz Siwiec
5.    Michalina Matyjek
6.    Jakub Sewastynowicz
7.    Arkadiusz Kander
8.    Franciszek Wyżykowski

Nagrodami w konkursie są :
- za zajęcie pierwszego miejsca – laptop
- za zajęcie drugiego miejsca – kamera sportowa
- za zajęcie trzeciego miejsca – głośnik bezprzewodowy
- osoby wyróżnione otrzymają powerbanki.

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani osobiście.

WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE, A ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!