Zakończenie prac przy budowie PSZOK w Barwicach

27 październik 2023, 09:45 (wiek: 232 dni) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 23 października 2023 r. zakończyły się prace związane z budową PSZOK w miejscowości Barwice. Obiekt powstał na terenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Barwicach przy ul. Bolesława Chrobrego 44, 78-460 Barwice. Teren przedsięwzięcia obejmował obszar częściowo utwardzonego placu o powierzchni ok. 1450 m2 oraz remont istniejącego placu dojazdowego w celu polepszenia warunków komunikacji samochodów ciężarowych obsługujących PSZOK.

W obrębie punktu zrealizowano następujące prace:

  • rozbiórkę trzech istniejących obiektów tj. parterowych budynków gospodarczych będących w bardzo złym stanie technicznym,
  • montaż kontenera socjalno-biurowy z wyposażeniem oraz z wydzieloną częścią biurową oraz sanitarną,
  • zakup kontenerów i pojemników do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, - wykonanie najazdowa waga samochodowa,
  • wykonanie infrastruktury towarzyszącej i niezbędnych instalacji,
  • utwardzenie, ogrodzenie i wykonanie oświetlenia terenu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.