Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

06 kwiecień 2011, 09:17 (wiek: 11 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Główny Urząd Geodezji i Kartografii planuje nieodpłatnie udostępnić gminom aplikację komputerową umożliwiającą prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Szczegóły w załączonym artykule. Wg informacji uzyskanych a publikacji wynika iż produkt ma być dostępny pod koniec 2011 r. Jest to istotna informacja ze względu na oferty firm proponujących takie oprogramowanie odpłatnie.