19.04.2011 Konferencja: „Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce.”

08 kwiecień 2011, 09:42 (wiek: 11 lat)

Szanowni Państwo, 

 
 
 

              Gmina Karlino wspólnie z Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu POMERANIA w Karlinie we współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaZachodniopomorskiego serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji „Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce”, która odbędzie się 19.04.2011 r. w Karlinie (sala konferencyjna Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17).

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Karlinie opiera swoją działalność na współpracy z wydziałami gospodarczymi z terenu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz  spoza niego, a także na współpracy z Siecią Centrów Usługowo-Doradczych znajdujących się na terenie Niemiec. Przekazuje rzetelną informację, pośrednictwo w nawiązaniu kooperacji krajowych oraz polsko-niemieckich w różnorodnych dziedzinach (edukacja, kultura, ochrona środowiska).

Centrum organizuje spotkania informacyjne, seminaria dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Posiada informacje odnośnie dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego (kredyty, pożyczki) oraz dostępnych programach pomocowych i sposobach korzystania z instrumentów wsparcia dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto udziela informacji o odbywających się targach, spotkaniach kooperacyjnych, konferencjach zarówno na terenie województwa zachodniopomorskiego, jaki i w Niemczech.

Gmina Karlino z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych tworzących nowe miejsca pracy w przemyśle i usługach. Potencjalnym inwestorom stwarza korzystne warunki funkcjonowania i przychylną atmosferę. Niewątpliwie atutem Gminy jest fakt funkcjonowania na jej terenie podstrefy Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Chcielibyśmy aktywnie promować możliwość wsparcia przedsiębiorców, w ramach projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz pokazać jakie korzyści daje działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej pozwala na wymierne oszczędności w podatku dochodowym, co przekłada się na rachunek ekonomiczny firmy. Zauważyliśmy, że przedsiębiorcy, szczególnie z sektora MŚP nie zawsze wiedzą jak funkcjonują Specjalne Strefy Ekonomiczne i jakie są korzyści z inwestowania na terenach objętych Strefą, jednocześnie boja się również wyjścia na rynki zagraniczne.. Eksport jest szansą na zdobycie nowych klientów oraz zwiększenie skali działalności firmy oraz jej możliwości rozwoju. Udział w Konferencji to doskonały sposób na rozwianie wszelkich wątpliwości i obaw, jak również doskonała szansa na rozmowę z ekspertami oraz przedstawicielami Centrum, jak również samorządu, a także Centrum Obsługi Inwestora i Eksporterów.

Podczas Konferencji zostanie również przedstawiony program „Paszport do Eksportu” jako możliwość finansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

Stymulowanie rozwoju gospodarczego i stwarzanie przedsiębiorcom nowych możliwości jest bardzo ważne dla stworzenia możliwości rozwoju w całym regionie. Podczas spotkania chcielibyśmy poznać realne potrzeby i problemy przedsiębiorców, dlatego zachęcamy do udziału w dyskusji i zadawania pytań.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce”.

W załączeniu przesyłam plan konferencji oraz kartę zgłoszeniową.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bardzo proszę o potwierdzenie udziału do dnia 15.04.2011r. na adres e-mail: mb@parseta.org.pl; karlino@infocentrum.com.pl lub nr tel. +48 94 311 35 49, fax. +48 94 311 35 09