Obchody 20-lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

26 styczeń 2012, 11:04 (wiek: 8 lat)

Waldemar Miśko
Przewodniczący Zarządu ZMiGDP

Szanowni Państwo

Kiedy blisko 20 lat temu powstawał Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, nikt z jego ówczesnych założycieli nie przypuszczał, że w ciągu tych lat zostanie organizacją prężną i efektywnie realizującą projekty, które przyczynią się do poprawy atrakcyjności regionu.

Wiele zrealizowanych pomysłów nie byłoby możliwych, gdyby nie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Jednakże akces zobowiązał nas również do dostosowania się do norm jakie obowiązują wszystkie kraje członkowskie. Stąd realizacja jednego z największych projektów „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Region Dorzecza Parsęty to obszar cenny pod względem szeroko rozumianej atrakcyjności turystycznej. Malownicza rzeka Parsęta – raj dla wędkarzy, piękne jeziora, niezwykle urozmaicone ukształtowanie terenu oraz dziewicza przyroda – to idealne warunki do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jakie stawia obecnie turystyka, Związek opracował i wydał wiele przewodników oraz map służących poznaniu zabytków odwiedzającym nasz region. Nasze projekty to nie tylko publikacje, ale również budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej. Dzięki sprawnej rozbudowie ścieżek rowerowych już w najbliższych latach będziemy mogli cieszyć się urokiem naszego regionu.

 Warto również zwrócić uwagę, że dbałość o środowisko naturalne przejawia się również w działaniach mających na celu obniżenie nieefektywnego gospodarowania energią. Stąd pomysł na działania mające na celu poprawę infrastruktury poprzez montaż kolektorów słonecznych, modernizację źródeł ciepła, usprawnienie instalacji grzewczej oraz montaż turbin wiatrowych w obiektach użyteczności publicznej.

Na przestrzeni 20 lat Związek pozyskał na realizację projektów ze środków zewnętrznych ponad 1,166 mld zł. Całkowity koszt przedsięwzięć realizowanych przez Związek wyniósł natomiast blisko 1,5 mld zł.

Serdecznie zapraszam na obchody jubieluszu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, które zostały zaplanowane w dniach 22-23 czerwca 2012 r. Szczegółowy plan obchodów już wkrótce.