Podsumowanie konferencji „Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce”

22 kwiecień 2011, 10:40 (wiek: 13 lat)

W dniu 19.04.2011 w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyła się konferencja na temat: „Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce”.

 

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania oraz Urząd Miejski w Karlinie, we współpracy z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

 

Udział w konferencji wziął Burmistrz Miasta Karlina Pan Waldemar Miśko, który przedstawił ofertę gminy dla potencjalnych inwestorów.

 

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania zaprezentowało możliwość nawiązania współpracy z partnerami niemieckimi ale także przedstawione zostały możliwości pomocy dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów reprezentowane przez Panią Emilię Roszkowską, eksperta ds. eksportu, przedstawiło instrumenty pozafinansowe oraz finansowe wspierania działalności firm na rynkach zagranicznych.

 

Pani Izabela Fechner z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przekonywała do inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która jest przeznaczona nie tylko dla dużych firm i przedsiębiorstw ale także dla małych i średnich podmiotów.

 

Ponadto w konferencji wzięli udział przedstawiciele Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. a także przedstawiciel Północnej Izby Gospodarczej, który zaprezentował formy wsparcia oferowane przedsiębiorcom.

 

Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem, po którym uczestnicy mięli możliwość odwiedzenia Muzeum Ziemi Karlińskiej.