Wizyta monitorująca Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

26 maj 2011, 09:47 (wiek: 13 lat)

Delegacja Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich z kierownikiem zespołu panią Inspektor Anną Muszak, sprawdzała stan zakupionego ze środków dofinansowania europejskiego sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne, serwerownie, wykorzystanie dostarczonego oprogramowania) oraz analizowała poprawność prowadzonej dokumentacji.

Przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z kierownikiem referatu ds. informatyzacji Kamilem Piecuchem odwiedzili również inne placówki uczestniczące w projekcie "Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Sprawdzano dokumentację i oglądano zakupiony sprzęt m.in. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino, Urzędzie Gminy Dygowo, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg i Urzędzie Gminy Kołobrzeg.

Wyniki kontroli były pozytywne. Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego nie mieli zastrzeżeń do sprawdzonej dokumentacji jak również do utrzymania dofinansowanego sprzętu.

Dziękujemy za utrzymanie warunków trwałości projektu.