Wizyta monitorująca-KIK/48

12 kwiecień 2013, 12:05 (wiek: 11 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniach 08-09.04.2013 r. odbyła się wizyta monitorująca projekt pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Wizyta została zorganizowana przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Udział w niej wzięli:

  • Roland Python – z-ca Dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
  • Krzysztof Kaczmarek – National Program Officer – Biuro Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy
  • Mariusz Kasprzyk – Dyrektor Departamentu Programów Europejskich
  • Dorota Michalska – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  • Wojciech Nawrocki -  przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  • Adolf Mirowski – ekspert w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Podczas pierwszego dnia przeprowadzono wizytację w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Krzecku, Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie oraz budynkach Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
W drugim dniu spotkanie rozpoczęło się spotkaniem w budynku basenu Aqua-Tur w Szczecinku. Po zakończeniu wizytacji obiektów modernizowanych w ramach projektu, przeprowadzono warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Warsztaty skierowane do wszystkich Partnerów projektu poprowadził Pan Adolf Mirowski.

Więcej zdjęć z wizyty w naszej galerii.