Artykuły na BIP-ie o dużej objętości

15 maj 2013, 12:35 (wiek: 11 lat) Kategoria: Działalność LOSI

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy, duży przyrost objętości plików publikowanych na BIP-ach udostępnianych przez Związek. Dlatego, też prosimy o zgłaszanie zamiaru publikacji artykułów, których łączna objętość załączników przekracza 1GB, celem ustalenia najlepszej metody ich publikacji.