Wizyta Ambasadora Szwajcarii

10 czerwiec 2013, 15:04 (wiek: 11 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 4 czerwca 2013 roku w Biurze Związku gościliśmy Ambasadora Szwajcarii w Polsce Pana Lukasa Beglingera wraz z żoną.

Wizyta związana była z realizacją przez Związek projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, KIK/48, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z  nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podczas spotkania  zaprezentowany został zakres projektu, oraz poziom zaawansowania jego  wykonania. Omówiono problemy występujące podczas realizacji oraz przedstawiono  sposoby ich rozwiązania.

Na koniec spotkania udaliśmy się wspólnie w miejsce realizacji jednej z inwestycji. Odwiedziliśmy halę widowiskowo-sportową w Karlinie, przy ul. Kościuszki. Przy udziale wykonawcy robót omówiliśmy technologię wykonanej instalacji kolektorów słonecznych.