Wiele odcieni zieleni

25 luty 2011, 12:24 (wiek: 12 lat) Kategoria: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa

W 2008 roku ZMiGDP jako partner projektu z proekologiczną organizacją pozarządową działającą przy Politechnice Koszalińskiej – Fundacją „Nauka dla Środowiska” zrealizował projekt pn. „Wiele odcieni zieleni”.   Celem nadrzędnym projektu było podniesienie świadomości społecznej z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie działań proekologicznych inicjowanych przez społeczności lokalne.

W ramach projektu zostały zorganizowane 4 warsztaty – metody aktywnej edukacji ekologicznej, w których uczestniczyć będzie łącznie 120 osób aktywnie działających na polu edukacji ekologicznej. Cały cykl warsztatowy obejmował 1680 osobogodzin.

 

Zostały również opracowane i wydane następujące opracowania:

1) Wydawnictwo: „Gry i zabawy edukacyjne” -  opublikowane, jako narzędzia pracy dydaktyków (szkoły, świetlice, Ośrodki Edukacji Ekologicznej). Druk w nakładzie 1000 sztuk. Publikacja skierowana jest do lokalnych liderów oraz podmiotów zajmujących się edukacją ekologiczną w sferze formalnej i nieformalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3) Wydawnictwo: „Przewodnik po zrównoważonym rozwoju” - opublikowane, jako materiał podsumowujący projekt określony został w nakładzie 1000 egzemplarzy. Przewodnik kompleksowo przedstawia całą idę zrównoważonego rozwoju oraz przygotowuje lokalnych liderów do realizacji samodzielnych działań ekologicznych w swojej społeczności.

4) Plakat – promujący aktywność lokalną i zrównoważony rozwój – z wykorzystaniem elementów zielonego marketingu społecznego. Nakład 500 szt.

Głownym beneficjentem projektu była Fundacja „Nauka dla Środowiska”. Projekt otrzymał dofinansowanie  w programie Środki Przejściowe 2005 "Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych"
ZMiGDP jako partner projektu, na realizację zadań przewidzianych w projekcie otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  w wysokości 27.500,00 zł.

Realizację projektu zakończono 31.12.2008 roku.

Całkowity koszt projektu:                                                                               70.281,00 zł