„PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”

30 wrzesień 2013, 14:19 (wiek: 10 lat) Kategoria: Przyrodo nie znikaj!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie dziękuje wszystkim szkołom oraz uczniom, za czynny udział w warsztatach edukacyjnych w ramach kończącego się projektu pn.: „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”, który miał na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000 wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2012 r., a zakończy się w październiku 2013 r. W ramach projektu zostało zorganizowanych sześćdziesiąt 4-dniownych warsztatów dla 30 uczestników i 3 opiekunów (łącznie 1.980 osób) w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał koszulkę z nazwą projektu, natomiast szkoła dyplom za aktywne uczestnictwo w warsztatach.

W trakcie warsztatów uczestnicy zwiedzali Woliński Parku Narodowy w Międzyzdrojach, gdzie na własne oczy mogli zobaczyć wspaniałe okazy będących pod ścisłą ochroną żubrów. Uczniowie odwiedzili również Ogrody Hortulus w Dobrzycy.

Dodatkowo z otrzymanych środków utworzono Izbę Bioróżnorodności, do której zostały zakupione meble z wizerunkami gatunków roślin i zwierząt, tablice edukacyjne, tropy zwierząt. Zakupiono 16 laptopów oraz tablicę interaktywną do nowo utworzonej Sali Komputerowej w Ośrodku w Lipiu, gdzie rozbudowano sieć zapewniającą dostęp do Internetu. Zakupiony sprzęt służył do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowywania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania, a w przyszłości będzie służył do kolejnych organizowanych zajęć edukacyjnych związanych z ekologią oraz ochroną środowiska. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.266.480,00 zł. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.076.508,00 zł (85%), środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 173.857,00 zł oraz środków własnych Związku w wysokości 16.115,00 zł. 

Szkoły, które wzięły udział w warsztatach edukacyjnych: Szkoła Podstawowa im. Boh. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie; Zespół Szkół w Gościnie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. majora Henryka Sucharskiego w Gościnie; Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Dygowie; Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie; Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu; Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego, Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Szczecinku; Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Białogardzie; Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach; Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Rąbinie;  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie; Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie; Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Karścinie; Szkoła Podstawowa w Daszewie; Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie; Szkoła Podstawowa im. ppor. Ryszard Kuleszy w Kościenicy; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie Zdroju; Zespół Szkół Publicznych, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Sławoborzu; Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Społeczne Gimnazjum STO w Szczecinku; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie; Zespół Szkół Publicznych, Publiczne Gimnazjum im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeźnie; Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie; Publiczna Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bolkowie; Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, Technikum Zawodowe nr 1 w Szczecinie; Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu; Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu; Szkoła Podstawowa nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie; Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju; Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Dygowie; Zespół Szkół im. Noblistów Polskich Szkoła Podstawowa w Siemyślu; Zespół Szkół w Kołobrzegu; Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi; Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu; Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach; Szkoła Podstawowa nr 71 im. Bogusława X i Anny Jagiellonki w Szczecinie; Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie Zdroju; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie; Zespół Szkół nr 3 im. 1 Armii Wojska Polskiego w Wałczu; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Toporzyku; Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Karlinie; Zespół Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim; Zespół Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie; Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu; Szkoła Podstawowa w Lubanowie; Szkoła Podstawowa w Żółtnicy; Szkoła Podstawowa w Parsęcku; Szkoła Podstawowa im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji; Szkoła Podstawowa w Rosnowie; Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika, I Liceum Ogólnokształcące w Kołobrzegu; Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu; Zespół Szkół Miejskich nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wałczu; Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu.