Zaproszenie do udziału w projekcie: "STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

29 listopad 2013, 15:04 (wiek: 9 lat) Kategoria: STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w warsztatach mających na celu przeprowadzenie programu w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej o szkodliwości niskiej emisji. 

Warunkiem udziału w projekcie jest:
•    Dostarczenie na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino, tel. +48 94 311 35 49, fax +48 94 311 71 16, e-mail: zmigdp@parseta.org.pl, potwierdzonego przez dyrekcję placówki zgłoszenia uczestnictwa. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.parseta.org.pl w zakładce Projekty Związku – „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” lub w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.
•    Warsztaty organizowane będą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu w terminie uzgodnionym ze szkołą (decyduje kolejność zgłoszeń, pobyty od grudnia 2013 r. do marca 2015 r.)

Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Organizator zapewnia:

1.    Bezpłatny 4-dniowy pobyt (nocleg + wyżywienie)) dla 44 osób (40 uczniów + 4 opiekunów) w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu (Gm. Rąbino, woj. Zachodniopomorskie) W trakcie pobytu organizator zapewnia kadrę szkoleniową.
2.    Wycieczki do Biogazowi w Grzmiącej, Składowisko Odpadów w Wardyniu Górnym oraz Drawskiego Parku Krajobrazowego.
3.    Atrakcyjne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone w sali komputerowej, laboratorium oraz sali bioróżnorodności w OEE w Lipiu.