Zaproszenie na warsztaty w ramach projektu: „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

06 luty 2014, 11:46 (wiek: 9 lat) Kategoria: STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji z terenu wszystkich województw do udziału w 2-dniowych warsztatach realizowanych w ramach projektu pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z aktywnymi metodami edukacji ekologicznej w obszarze przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącymi z niskiej emisji.

Więcej informacji oraz formularze udziału na stronie www.parseta.org.pl w zakładce Projekty Związku  - „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Harmonogram realizacji warsztatów w ramach realizowanego projektu od marca do grudnia 2014 r. Dokładne terminy będę uzgadniane telefonicznie.