Uruchomienie strony internetowej projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

28 luty 2014, 12:38 (wiek: 8 lat) Kategoria: STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie informuje, że od dnia 28.02.2014 r. została udostępniona strona internetowa dotycząca realizowanego projektu, pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Adres strony internetowej: www.niskaemisja.parseta.pl

Na stronie internetowej można znaleźć min. szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie,  informacje ze zdjęciami o już zrealizowanych warsztatach, listy osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie „Niska emisja – w środowisku lokalnym”. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.