Zaproszenie do zorganizowania happeningu

07 październik 2014, 00:00 (wiek: 8 lat) Kategoria: STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zachęca wszystkie szkoły biorące udział w projekcie  pn.:

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

do zorganizowania w dniu 14 listopada w  dniu Czystego Powietrza happeningu przeciwko spalaniu śmieci.

Happening miałby być przygotowany przez uczestników warsztatów i ich opiekunów dla pozostałych uczniów oraz społeczności lokalnej. Celem happeningu jest przekazanie zdobytej podczas warsztatów w OEE  Lipie wiedzy na temat niskiej emisji i zwrócenie uwagi na problem spalania śmieci w domowych paleniskach.

Forma happeningu jest dowolna. Może przybrać formę apelu szkolnego, pogadanki w klasach lub wykonania plakatów i rozwieszenia ich w miejscach ogólniedostępnych. Szkoły, które zadeklarują do dnia 31.10.2014 r. chęć zorganizowania happeningu otrzymają balony, wiatraczki oraz ulotki, które mogą wręczać uczniom i okolicznym mieszkańcom. Ulotki, będzie można pobrać również w formie elektronicznej  ze strony projektu www.niskaemisja.parseta.pl
Materiały fotograficzne, filmowe z opisem przeprowadzonych akcji umieszczone zostaną na stronie projektu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Agnieszką Pyrzyńską-Gorzkiewicz tel. 94 717 71 23 lub 608 380 839.