Konkurs "Niska emisja - w środowisku lokalnym"

20 luty 2015, 13:25 (wiek: 7 lat) Kategoria: STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przypomina, że dnia 15 marca 2015 r. upływa termin składania prac konkursowych pn. : "Niska emisja - w środowisku lokalnym".

Jeden z konkursów ekologicznych został ogłoszony dla uczniów ze szkół biorących udział w warsztatach edukacyjnych. Przedmiotem konkursu podlegającym ocenie będzie opracowanie długofalowego i ogólnoszkolnego programu ochrony powietrza, który będzie zawierał opublikowane wyniki badań przeprowadzone w trakcie warsztatów szkoleniowych w Ośrodku edukacji ekologicznej w Lipiu oraz wyniki i analizę badań przeprowadzonych w okolicach szkoły. Zaproponowane prace mogą być przestawione w wybranej przez uczniów formie.

Drugi z konkursów został ogłoszony dla nauczycieli oraz osób biorących udział w warsztatach. Konkurs polega na sporządzeniu scenariusza lekcji o niskiej emisji. 

Dla przypomnienia warunków konkursu załączamy Regulaminy.