Konferencja na zakończenie realizacji projektu pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizacje programów edukacyjnych”

27 marzec 2015, 15:22 (wiek: 7 lat) Kategoria: STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

W dniu 26 marca 2015 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbyła się konferencja zorganizowana na zakończenie realizacji projektu pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

W trakcie konferencji zostały przedstawione osiągnięte efekty realizowanego projektu oraz odbyły się dwa wystąpienia na tematy ściśle związane z projektem.

Wystąpienie na temat „Jak walczyć z niską emisją i równie niską świadomością tego, co robimy nie tylko w środowisku ale i swojemu zdrowiu” poprowadziła Pani Diana Fijałkowska z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, natomiast temat „Perspektywy rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce, jako alternatywa dla tradycyjnych palenisk” omówił Henryk Lubocki ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

Podczas konferencji wręczono nagrody oraz wyróżnienia laureatom konkursów pn. „Niska emisja w środowisku lokalnym”. Nagrody zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Realizacja projektu trwała od 01.11.2013 r. do 31.03.2015 r.

Całkowity koszt projektu 747.430,00 zł, w tym dofinansowanie z:

      NFOŚiGW - 560.570,00 zł

      WFOŚiGW - 94.630,00 zł

      wkład własny Związku - 92.230,00 zł