Rozstrzygnięcie konkursów pn: „Niska emisja w środowisku lokalnym”

19 marzec 2015, 10:42 (wiek: 7 lat) Kategoria: STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

W dniu 18.03.2015 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej biorącej udział w rozstrzygnięciu konkursów ekologicznych oraz wyłonieniu laureatów najlepszych prac.

 

Konkurs dla szkół „Niska emisja w środowisku lokalnym”

Przedmiotem konkursu było opracowanie długofalowego i ogólnoszkolnego programu ochrony powietrza, który będzie zawierał opublikowane wyniki badań przeprowadzone w trakcie warsztatów szkoleniowych w Ośrodku edukacji ekologicznej w Lipiu oraz wyniki i analizę badań przeprowadzonych w okolicach szkoły. Prace na konkurs przysłało 25 szkół. Z nadesłanych prac wyłoniono pierwsze trzy miejsca oraz przyznano jedno wyróżnienie Przewodniczącego Zarządu ZMIGDP.

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Łebuni, która w nagrodę otrzyma laptop.

II miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu, nagrodą jest – projektor multimedialny.

III miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego w Łodzi, nagrodą jest wyposażenie szkolnego labolatorium – mikroskop.

Wyróżnienie Przewodniczącego Zarządu zostało przyznane Zespołowi Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie.

Wśród nadesłanych opracowań znalazło się wiele ciekawych i wartych uwagi prac wykonanych przez uczniów ze szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie
 • Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich
 • Zespół Szkół, Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kurowicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bolkowie
 • Szkoła Podstawowa w Daszewie
 • Gimnazjum Samorządowe im. Polskich Noblistów w Międzyborzu
 • Zespół Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie
 • Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach

 

Konkurs „Niska emisja w środowisku lokalnym” skierowany do nauczycieli, pracowników świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji

Przedmiotem konkursu było opracowanie scenariusza lekcji dotyczącego sposobu przeciwdziałania niskiej emisji oraz przeprowadzenie zajęć szkolnych w tym zakresie. Z nadesłanych 34 prac wyłoniono trzy pierwsze miejsca oraz przyznano jedno wyróżnienie Przewodniczącego Zarządu ZMIGDP.

I miejsce zajęła Pani Jolanta Kałucka, nauczycielka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

II miejscem został nagrodzony scenariusz Pani Bożeny Ponikiewskiej, wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

III miejsce zajął scenariusz napisany przez nauczycielki z Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie – Panie Beatę Stolarczyk, Beatę Śliwa i Danutę Buczkowską

Wyróżnienie zostało przyznane Pani Karolinie Mądry – Studentce Politechniki Koszalińskiej

Każde z pierwszych trzech miejsc zostanie nagrodzone tabletem.

Wśród nadesłanych scenariuszy dodatkowo na uwagę zasługują scenariusze przysłane przez nauczycieli:

 • Panią Agnieszkę Suchecką nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie
 • Panią Mariolę Wardak nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie
 • Panią Małgorzatę Gadowską nauczycielkę z Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie
 • Pani Jolantę Kałucką nauczycielkę z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu za scenariusz zajęć dla 6-latków

Wybór najlepszych prac był bardzo trudny. Uczniom oraz nauczycielom zaangażowanym w udział w konkursach dziękujemy. Wszystkie prace zostaną przekazane do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, gdzie będą wykorzystane do prowadzenia zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej.

Wszystkim wygranym serdecznie gratulujemy!