Pierwsze odbiory

03 listopad 2017, 14:56 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W okresie lipiec - sierpień 2017 r. zostały podpisane pierwsze umowy na realizację zakresu projektu Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Na terenie miasta Szczecinek zakończono prace projektowe i przystąpiono do realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem 70 gniazd na odpady komunalne.

W dniu 31.10.2017 r. odbył się pierwszy odbiór częściowy półpodziemnych pojemników.