Warsztaty edukacyjne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu

09 listopad 2017, 17:12 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Zapraszamy do zgłaszania szkół do udziału w 2-dniowych warsztatach realizowanych w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, działania informacyjno-promocyjne – zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z tematyką związaną z recyklingiem, utylizacją i segregacją śmieci, w tym segregacji odpadów z wykorzystaniem PSZOK. Poruszone zostaną problemy wpływu zanieczyszczeń na środowisko, przeprowadzone warsztaty twórczego recyklingu oraz wycieczka wyjazdowa.

Zajęcia odbywają się od kwietnia 2017 r. do grudnia 2019 r.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie http://lipie.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7:zaproszenia&catid=6:zaproszenie&Itemid=17 lub mailowo: ekologia.lipie@lipie.org.pl.