Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gościnie

22 luty 2018, 11:51 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Mimo okresu zimowego, nadal prowadzone są prace związane z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W dniu 15 lutego 2018 r. zostały rozpoczęte czynności odbiorowe PSZOK w miejscowości Gościno.

Został zagospodarowany (utwardzony i ogrodzony) teren. Zamontowano wagę i posadowiono kontener socjalny. Wykonano odwodnienie terenu oraz podłączenia mediów do kontenera socjalnego.

Cały teren PSZOK został oświetlony. Wkrótce zostaną zakupione kontenery na odpady.