Aneksy do porozumień dotyczące realizacji projektu „Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

14 październik 2011, 15:40 (wiek: 8 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Z początkiem tygodnia zostały wysłane do gmin aneksy do porozumień dotyczące realizacji projektu „Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty.
Aneksy te określają budżet projektu oraz zakres merytoryczny i rzeczowy przypadający na partnerów projektu. Zawierają także załącznik z informacjami dotyczącymi dokumentów planistycznych obowiązujących w poszczególnych gminach.
Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie i uzupełnienie załącznika, w tym także dopisanie informacji o dokumentach planistycznych, które zamierzają Państwo uchwalić do końca roku 2011. Informacje te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na wektoryzację i zasilenie bazy danych dokumentami planistycznymi.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty, które nie zostaną uwzględnione w zestawieniu nie znajdują się w planistycznej aplikacji systemu informacji przestrzennej Państwa gminy.