Trwa dostawa pojemników do segregacji odpadów w ramach projektu "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

27 lipiec 2020, 13:30 (wiek: 2 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Miło nam poinformować, ze rozpoczęliśmy dostawy zestawów pojemników do segregacji odpadów. Każdy zestaw składa się w trzech pojemników o pojemności 35l każdy, z pokrywą i rączką w kolorze odpowiedniej frakcji odpadów. Wszystkie pojemniki zostały oznakowane informacją o źródle dofinansowania.

Zestawy mają trafić głównie do szkół z terenu gmin, które uczestniczą w realizacji projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, skąd będą następnie rozdystrybuowane wśród uczniów w ramach różnego rodzaju działań proekologicznych.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.