Ruszyły prace projektowe przystani kajakowych w trzech gminach

27 lipiec 2020, 15:17 (wiek: 3 lat) Kategoria: Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Mimo trudnego okresu i problemów wywołanych wystąpieniem wirusa COVID-19, na terenie trzech gmin na terenie Dorzecza Parsęty udało się wyłonić wykonawców na zaprojektowanie i budowę przystani kajakowych.

Prace projektowe rozpoczęła Gmina Borne Sulinowo, Gmina Dygowo, Gmina Szczecinek.

Na terenie Gminy Borne Sulinowo na szlaku po rzece Piławie wykonane zostaną dwie przystanie kajakowe: pierwsza w miejscowości Borne Sulinowo oraz  druga w okolicy miejscowości Liszkowo. Cały szlak na rzece Piławie zostanie oznakowany zgodnie z systemem znakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim.

Na terenie gminy Dygowo powstanie stanica kajakowa w miejscowości Miechęcino. Przystań będzie jednym z elementów infrastruktury turystycznej na szlaku  kajakowym na rzece Parsęcie.

Gmina Szczecinek zdecydowała o budowie dwóch przystani kajakowych na szlaku kajakowym po „Pętli szczecineckiej”. Tym razem stanice wybudowane zostaną na dwóch jeziorach: na jeziorze Wielimie oraz na jeziorze Wierzchowo.

Mamy nadzieję, że w 2021 roku będzie można korzystać z nowej infrastruktury turystycznej.

 

Całkowita wartość projektu: 5 569 702,92zł

Koszty kwalifikowane: 5 569 702,92 zł

Dofinansowanie: 4 734 247,48 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.