Utworzenie terenów zielonych w miejscowości Borne Sulinowo

07 październik 2020, 17:41 (wiek: 2 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Zakończyły się prace polegające na utworzeniu terenów zielonych z miejscowości Borne Sulinowo. Obszar na którym zrealizowano zadanie to 55,64 hektara. Inwestycja objęła rewitalizację zaniedbanych istniejących zieleńców oraz utworzenie nowych terenów zielonych w miejscach pokrytych asfaltem i betonem. W miejscu usuniętego betonu i asfaltu na obszarze 4,77 hektara pojawiły się trawniki, nasadzono krzewy i drzewa. Działania związane z odnową i zakładaniem zieleni uzupełniono wykonaniem alejek dla odwiedzających, montażem elementów małej architektury oraz budek lęgowych i karmników dla ptaków.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” dofinansowanego w 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.