PSZOK w Siemyślu

09 październik 2020, 17:44 (wiek: 2 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 7 października 2020 r. odbył się odbiór końcowy prac związanych z budową i wyposażeniem PSZOK w miejscowości Siemyśl.

Po uzyskaniu niezbędnych decyzji warunkujących uruchomienie PSZOK, mieszkańcy Gminy Siemyśl będą mogli do niego przywieźć m.in. odpady, które zalegają w garażach, na strychach i w pomieszczeniach gospodarczych. W punktach zbierane są odpady, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zawierających azbest oraz kuchennych odpadów ulegających biodegradacji. W miejscowości Siemyśl PSZOK powstał w miejscu położonym na uboczu, na działkach, które do tej pory nie były zagospodarowane. Teren został oczyszczony, uporządkowany, utwardzony kostką betonową i ogrodzony. Plac jest oświetlony i wyposażony w monitoring.

Dla zwiększenia dostępności, Gmina Siemyśl ze swoich środków obecnie remontuje drogę dojazdową do PSZOK.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.