Wkrótce rozpocznie się budowa kolejnego PSZOK

02 listopad 2020, 08:09 (wiek: 2 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 29 października 2020 r. w Urzędzie Gminy w Sławoborzu została podpisana umowa z wykonawcą na budowę PSZOK w miejscowości Sławoborze.

Po podpisaniu umowy przedstawiciele Gminy Sławoborze, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Inspektora Nadzoru i Wykonawcy udali się w teren w celu przekazania placu budowy. PSZOK powstanie przy wyjeździe z miejscowości Sławoborze w kierunku Krzecka.

Projektowany PSZOK stanowić będzie ogrodzony, skanalizowany, oświetlony i utwardzony plac. Na placu projektuje się pojemniki oraz kontenery do magazynowania odpadów. Projektuje się również budynek magazynowy z wiatą nad kontenerami dla poszczególnych frakcji, budynki magazynowe na potrzeby magazynów na odpady niebezpieczne i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów przeznaczonych do ponownego użycia oraz przygotowania odpadów do ich ponownego użycia – warsztat wraz z wyposażeniem (punkt doraźny), zadaszone boksy z bloków betonowych typu betonblock na odpady, salkę edukacyjną z zapleczem socjalno-biurowym oraz kontenery i pojemniki (na m.in. szkło, opony, gruz betonowy i ceglany). Od strony północnej projektuje się ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi ławkami, przykładowym kompostownikiem i lampą ekologiczną oze. Na terenie PSZOK przewidziano 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Zgodnie z umową prace mają zostać zakończone w maju 2021 r.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.