Mija 3 rok trwałości projektu

04 grudzień 2020, 08:36 (wiek: 4 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

6 grudnia 2020 r. mija trzeci rok utrzymania trwałości zrealizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przypomnijmy, że w ramach projektu zostały utworzone 22 Pracownie Bioróżnorodności, które zostały wyposażone w dębowe meble oraz wyposażenie o tematyce ekologicznej. Każda Pracownia dodatkowo jest uzupełniona w tablicę interaktywną, rzutnik oraz laptop.

Założeniem projektu było i jest aby w Pracowniach odbywały się zajęcia z przyrody i ekologii. Pracownie Bioróżnorodności pozostają w niezmienionym stanie, środki trwałe działają bez zastrzeżeń, wyposażenie jest zadbane i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W chwili obecnej, w związku z panującą pandemią COVID-19 i z tego powodu zawieszonymi zajęciami edukacyjnymi w szkołach zajęcia edukacyjne nie odbywają się w Pracowniach. Jednak mamy nadzieję, że dzieci i młodzież szybko powrócą do szkół, a Pracownie będą czekały z szeroko otwartymi drzwiami. I tak jak wcześniej, w Pracowniach będą odbywały się zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań) oraz konkursy szkolne i międzyszkolne o tematyce ochrony środowiska i ekologii.

Adresy szkół, które posiadają Pracownie Bioróżnorodności utworzone w ramach projektu:

 1. Gmina Bobolice
  Zespół Szkół w Dargini, Dargiń 47, 76-020 Bobolice
 2. Gmina Dygowo
  Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, Wrzosowo 55, 78-114 Wrzosowo
 3. Gmina Borne Sulinowo
  Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Bolesława Chrobrego 25, 78-449 Borne Sulinowo
 4. Gmina Grzmiąca
  Zespół Szkół w Grzmiącej, ul. Sportowa 2, 78-450 Grzmiąca
 5. Gmina Tychowo
  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicz, ul. Dworcowa 11, 78-220 Tychowo
 6. Gmina Sławoborze
  Zespół Szkół Publicznych nr 1 ul. Lipowa 19, 78-314 Sławoborze
 7. Gmina Ustronie Morskie
  Zespół Szkół w Ustroniu Morskim ul. Woj. Polskiego 8, 78-111 Ustronnie Morskie
 8. Gmina Kołobrzeg
  Zespół Szkół im. Mieszka I, Drzonowo 13, 78-133 Drzonowo
 9. Gmina Barwice
  Szkoła Podstawowa w Barwicach, ul. Pomorska 3, 78-460 Barwice
 10. Gmina Rąbino
  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Rąbino 57, 78-331 Rąbino
 11. Gmina Biały Bór
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór
 12. Gmina Białogard
  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, Rogowo 63, 78-200 Białogard
 13. Miasto Kołobrzeg
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego, ul. Kupiecka 1, 78-100 Kołobrzeg
 14. Miasto Szczecinek
  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich, ul. Krakowska 1, 78- 400 Szczecinek
 15. Gmina Karlino
  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino
 16. Gmina Gościno
  Zespół szkół w Gościnie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno
 17. Gmina Siemyśl
  Zespół szkół im. Noblistów Polskich, ul. Szkolna 10, 78-123 Siemyśl
 18. Gmina Rymań
  Szkoła podstawowa, ul. Szkolna 2, 78-125 Rymań
 19. Gmina Szczecinek
  Szkoła Podstawowa, Wierzchowo 40, 78-411 Szczecinek
 20. Gmina Biesiekierz
  Szkołą Podstawowa w Biesiekierzu, Biesiekierz 60, 76-039 Biesiekierz
 21. Gmina Połczyn Zdrój
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. Grunwaldzka 34, 78-320 Połczyn Zdrój
 22. Miasto Białogard
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul. Grunwaldzka 53, 78-200 Białogard