SEMINARIUM ON-LINE "DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA W PRAKTYCE"

15 marzec 2021, 11:03 (wiek: 3 lat) Kategoria: Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland

Serdecznie zapraszamy na seminarium on-line organizowane w ramach projektu "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przez biura w Szczecinie i Schwedt.

SEMINARIUM ON-LINE

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA W PRAKTYCE

"Wytyczne Dotyczące Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci (WCAG) w praktyce"

Czas:

18 MARCA 2021 r.

10.00 - 13.00

Miejsce:

platforma ZOOM

Adresaci:

polscy i niemieccy przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w redagowanie i publikację stron internetowych, działających na terenie Euroregionu Pomerania, przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji oraz zainteresowani obywatele.

Koszt:

wydarzenie bezpłatne

Dla uczestników:

- wiedza merytoryczna na wysokim poziomie,

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenie o uczestnictwie,

- tłumaczenie symultaniczne na język niemiecki.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia, a osoby zainteresowane udziałem do wypełnienia zgłoszenia i przesłania go na adres e-mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl do dnia 17.03.2021 r.

Umieszczenie na liście uczestników zostanie potwierdzone w osobnej wiadomości.

Na dzień przed wydarzeniem otrzymacie Państwo link do wydarzenia oraz instrukcję techniczną.

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu.