PSZOK w miejscowości Sławoborze

23 lipiec 2021, 15:12 (wiek: 2 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 9 lipca 2021 r. odbył się odbiór końcowy prac związanych z budową PSZOK w miejscowości Sławoborze.

PSZOK w Sławoborzu powstał na utwardzonym, ogrodzonym i oświetlonym placu, na którym zostały ustawione pojemniki oraz kontenery do magazynowania odpadów. Powstał również budynek magazynowy z wiatą nad kontenerami dla poszczególnych frakcji, budynki magazynowe na potrzeby magazynów na odpady niebezpieczne i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów przeznaczonych do ponownego użycia oraz przygotowania odpadów do ich ponownego użycia – warsztat wraz z wyposażeniem (punkt doraźny), zadaszone boksy z bloków betonowych typu betonblock na odpady, salka edukacyjna z zapleczem socjalno-biurowym oraz kontenery i pojemniki (na m.in. szkło, opony, gruz betonowy i ceglany). Od strony północnej wykonano ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi ławkami, przykładowym kompostownikiem i lampą ekologiczną oze. Na terenie PSZOK przewidziano 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.