PSZOK w miejscowości Karlino

02 sierpień 2021, 09:12 (wiek: 2 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 29 lipca 2021 r. odbył się odbiór końcowy prac związanych z budową PSZOK w miejscowości Karlino.

PSZOK w Karlinie powstał na utwardzonym, ogrodzonym i oświetlonym placu, na terenie PSZOK zamontowana została waga najazdowa. PSZOK został wyposażony w niezbędne instalacje: wodno-kanalizacyjną, deszczową, elektryczną, oświetleniową, fotowoltaiczną i p.poż., Na terenie PSZOK ustawiono nowoczesny klimatyzowany kontener biurowo-socjalny wyposażony w instalację grzewczą, komputerową i telefoniczną. Teren całego obiektu jest monitorowany. Dodatkowo wykonano nowe nasadzenia roślinami ozdobnymi, oraz wysiano trawę.

Na terenie obiektu ustawiono kontenery magazynowe na potrzeby magazynów na odpady niebezpieczne i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz kontenery i pojemniki (na m.in. szkło, opony, gruz betonowy i ceglany). Na terenie PSZOK wykonano ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi oraz ławkami. Na placu manewrowym wyznaczono 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.