Park w Tychowie już gotowy

10 sierpień 2021, 16:54 (wiek: 1 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Zakończyły się prace związane z utworzeniem parku miejskiego w Tychowie. W ramach inwestycji zagospodarowano teren o powierzchni 4,01ha po działalności dawnych zakładów PGR.

Powstał teren zielony, na którym wykonano alejki parkowe, punkty wodne do napowietrzania wody torfowej, rowy melioracyjne, ławki, kosze na śmieci, lampy oświetleniowe. Wykonano nowe nasadzenia roślinami ozdobnymi, drzewami oraz wysiano trawę. Na terenie parku wykonano instalację fotowoltaiczną.

Inwestycja powstała w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” przy wsparciu finansowym w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych pochodzącym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.