Uroczyste otwarcie parku w Tychowie

07 wrzesień 2021, 10:09 (wiek: 1 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W piątek 27 sierpnia br. o godzinie 17:00, odbyło się uroczyste otwarcie Parku Miejskiego w Tychowie. Zebranych gości przywitał Burmistrz Tychowa Robert Falana, w uroczystości uczestniczyli m.in:

  • Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Waldemar Miśko,
  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie Paweł Kowalski wraz z Radnymi,
  • Sekretarz Gminy Krystyna Dobrzańska,
  • Zbigniew Sawicki – wykonawca inwestycji,
  • Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Tychowo,
  • st. bryg. Jacek Szpuntowicz – Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie,
  • st. asp. Krzysztof Gudełajski – Kierownik Posterunku Policji w Tychowie, Przedstawiciele Referatu NBŚ w Urzędzie Miejskim w Tychowie,

licznie przybyli również mieszkańcy Tychowa oraz okolic.

Po przemowach zaproszonych gości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, którego dokonali; Burmistrz Robert Falana, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie Paweł Kowalski, Burmistrz Karlina Waldemar Miśko, który pełni również funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz dzieci z Tychowa. Po części oficjalnej Burmistrz Falana zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Po godz. 21:00 uroczystość zakończona została pokazem pirotechnicznym.

Park w Tychowie powstał na terenie o powierzchni 4,01ha po działalności dawnych zakładów PGR.

W ramach inwestycji powstał teren zielony, na którym wykonano alejki parkowe, punkty wodne do napowietrzania wody torfowej, rowy melioracyjne, ławki, kosze na śmieci, lampy oświetleniowe. Wykonano nowe nasadzenia roślinami ozdobnymi, drzewami oraz wysiano trawę. Na terenie parku wykonano instalację fotowoltaiczną.

Inwestycja powstała w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” przy wsparciu finansowym w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych pochodzącym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość inwestycji: 2.219.832,00 zł.