Uroczyste otwarcie PSZOK w Karlinie

21 wrzesień 2021, 18:07 (wiek: 1 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 20 września 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karlinie.

Zebranych gości przywitał Burmistrz Karlina Waldemar Miśko, po krótkiej przemowie dokonano uroczystego otwarcia. Uroczystość otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych połączona została z piknikiem ekologicznym i warsztatami, w których udział wzięły dzieci ze szkoły podstawowej oraz seniorzy z Miejskiej Rady Seniorów.

PSZOK w Karlinie powstał na utwardzonym, ogrodzonym i oświetlonym placu, na terenie PSZOK zamontowana została waga najazdowa. PSZOK został wyposażony w niezbędne instalacje: wodno-kanalizacyjną, deszczową, elektryczną, oświetleniową, fotowoltaiczną i p.poż., Na terenie PSZOK ustawiono nowoczesny klimatyzowany kontener biurowo-socjalny wyposażony w instalację grzewczą, komputerową i telefoniczną. Teren całego obiektu jest monitorowany. Dodatkowo wykonano nowe nasadzenia roślinami ozdobnymi, oraz wysiano trawę.

Na terenie obiektu ustawiono kontenery magazynowe na potrzeby magazynów na odpady niebezpieczne i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz kontenery i pojemniki (na m.in. szkło, opony, gruz betonowy i ceglany). Na terenie PSZOK wykonano ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi oraz ławki. Na placu manewrowym wyznaczono 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.