Ukończenie prac rewitalizacyjnych na skwerze przy Placu Tysiąclecia w Połczynie – Zdroju.

14 październik 2021, 16:54 (wiek: 2 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Z końcem września zakończyła się inwestycja polegająca na rewitalizacji skweru przy Placu Tysiąclecia w Połczynie Zdroju. Centralne miejsce parku zajmuje wielki przestrzenny napis Połczyn-Zdrój wykonany ze stali cortenowskiej. W ramach inwestycji powstał teren zielony, na którym wykonano alejki parkowe, ławki, kosze na śmieci, lampy oświetleniowe. Wykonano nowe nasadzenia roślinami ozdobnymi, drzewami oraz wysiano trawę. Na terenie parku zaprojektowano fontannę wykonaną jako kamienną kulę, która jest obracana strumieniem tryskającej wody. W parku znajdują się również dwa stoły do gry w szachy oraz drewniane pergole przy których znajdują się nasadzenia roślin pnących.

Inwestycja powstała w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” przy wsparciu finansowym w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych pochodzącym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość inwestycji: 1.143.000,00 zł.