Przegląd gwarancyjny na skwerze przy Placu Tysiąclecia w Połczynie – Zdroju.

22 kwiecień 2022, 17:26 (wiek: 286 dni) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 20.04.2022r odbył się pierwszy przegląd gwarancyjny zrealizowanej inwestycji polegającej na rewitalizacji skweru przy Placu Tysiąclecia w Połczynie - Zdroju.

Przy udziale wykonawcy i przedstawicieli Gminy Połczyn-Zdrój oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, dokonano oględzin terenu inwestycji. Dokonano przeglądu elementów małej architektury, wykonanych nasadzeń na rabatach oraz drzew i krzewów pnących. Wykonano sprawdzenia stanu napisu ze stali cortenowskiej oraz oświetlenia.

Inwestycja powstała w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” przy wsparciu finansowym w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych pochodzącym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość inwestycji: 1.143.000,00 zł.